0
پیش بینی ورزشی
پیش بینی زنده
نتایج زنده
پوکر آنلاین
پاسور
تخته نرد
انفجار ورژن ۱
کازینو آنلاین
پشتیبانی
راهنما
ورود به حساب کاربری ثبت نام FA
PersianEnglish
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده پوکر آنلاین پاسور تخته نرد انفجار ورژن ۱ انفجار ورژن ۲ پوپ کازینو آنلاین بونوس های ویژه پشتیبانی راهنما
World
NBA 2K21 1x1
Luka Doncic
۱۱
۹
Kawhi Leonard
Finished
۰۰:۰۰
Kobe Bryant
۹
۱۱
Russell Westbrook
Finished
۰۰:۱۰
Damian Lillard
۶
۱۲
James Harden
Finished
۰۰:۲۰
LeBron James
۱۱
۲
Tracy McGrady
Cancelled
۰۰:۳۰
Kawhi Leonard
۱۲
۸
Michael Jordan
Finished
۰۰:۴۰
Luka Doncic
۱۴
۱۲
Russell Westbrook
Finished
۰۰:۵۰
Kobe Bryant
۱۱
۵
Damian Lillard
Finished
۰۱:۰۰
Tracy McGrady
۸
۱۱
Bradley Beal
Finished
۰۱:۱۰
Michael Jordan
۱۱
۵
Kawhi Leonard
Finished
۰۱:۲۰
James Harden
۹
۱۱
LeBron James
Finished
۰۱:۳۰
Kobe Bryant
۱۱
۵
Russell Westbrook
Finished
۰۱:۴۰
Damian Lillard
۸
۱۱
Bradley Beal
Finished
۰۱:۵۰
Michael Jordan
۹
۱۱
Luka Doncic
Finished
۰۲:۰۰
LeBron James
۱۱
۴
Tracy McGrady
Finished
۰۲:۱۰
Kobe Bryant
۱۱
۷
James Harden
Finished
۰۲:۲۰
Kawhi Leonard
۱۱
۵
Bradley Beal
Finished
۰۲:۳۰
Michael Jordan
۱۱
۸
Damian Lillard
Finished
۰۲:۴۰
Tracy McGrady
۱۲
۱۴
Luka Doncic
Finished
۰۲:۵۰
LeBron James
۱۱
۶
Russell Westbrook
Finished
۰۳:۰۰
Bradley Beal
۷
۱۱
James Harden
Finished
۰۳:۱۰
Damian Lillard
۹
۱۱
Kawhi Leonard
Finished
۰۳:۲۰
Luka Doncic
۱۱
۷
Kobe Bryant
Finished
۰۳:۳۰
Russell Westbrook
۷
۱۱
LeBron James
Finished
۰۳:۴۰
Michael Jordan
۱۱
۵
James Harden
Finished
۰۳:۵۰
Kawhi Leonard
۱۱
۷
Tracy McGrady
Finished
۰۴:۰۰
Damian Lillard
۳
۱۱
Kobe Bryant
Finished
۰۴:۱۰
Bradley Beal
۱۱
۶
Russell Westbrook
Finished
۰۴:۲۰
James Harden
۸
۱۱
Luka Doncic
Finished
۰۴:۳۰
Tracy McGrady
۱
۱۱
LeBron James
Finished
۰۴:۴۰
Kawhi Leonard
۱۲
۱۰
Kobe Bryant
Finished
۰۴:۵۰
Russell Westbrook
۷
۱۱
Michael Jordan
Finished
۰۵:۰۰
Bradley Beal
۱
۱۱
Luka Doncic
Finished
۰۵:۱۰
Damian Lillard
۵
۱۱
LeBron James
Finished
۰۵:۲۰
James Harden
۸
۱۲
Kobe Bryant
Finished
۰۵:۳۰
Kawhi Leonard
۱۱
۲
Tracy McGrady
Finished
۰۵:۴۰
Luka Doncic
۸
۱۱
Michael Jordan
Finished
۰۵:۵۰
Bradley Beal
۷
۱۱
LeBron James
Finished
۰۶:۰۰
Damian Lillard
۹
۱۱
James Harden
Finished
۰۶:۱۰
Kobe Bryant
۱۱
۹
Tracy McGrady
Finished
۰۶:۲۰
Russell Westbrook
۶
۱۱
Luka Doncic
Finished
۰۶:۳۰
Kawhi Leonard
۴
۱۱
LeBron James
Finished
۰۶:۴۰
Michael Jordan
۱۲
۱۰
Damian Lillard
Finished
۰۶:۵۰
Tracy McGrady
۱۲
۵
James Harden
Finished
۰۷:۰۰
Russell Westbrook
۷
۱۲
Kobe Bryant
Finished
۰۷:۱۰
Luka Doncic
۱۱
۵
Bradley Beal
Finished
۰۷:۲۰
Damian Lillard
۲
۱۱
Michael Jordan
Finished
۰۷:۳۰
Tracy McGrady
۶
۱۲
Kawhi Leonard
Finished
۰۷:۴۰
Kobe Bryant
۱۱
۶
James Harden
Finished
۰۷:۵۰
Russell Westbrook
۷
۱۱
LeBron James
Cancelled
۰۸:۰۰
Damian Lillard
۸
۱۱
Luka Doncic
Finished
۰۸:۱۰
Bradley Beal
۶
۱۱
Michael Jordan
Finished
۰۸:۲۰
Kawhi Leonard
۱۱
۸
James Harden
Finished
۰۸:۳۰
Tracy McGrady
۵
۱۱
LeBron James
Finished
۰۸:۴۰
Russell Westbrook
۱۱
۷
Damian Lillard
Finished
۰۸:۵۰
Bradley Beal
۱
۱۱
Kobe Bryant
Finished
۰۹:۰۰
Kawhi Leonard
۱۱
۶
Luka Doncic
Finished
۰۹:۱۰
James Harden
۴
۱۱
Michael Jordan
Finished
۰۹:۲۰
Damian Lillard
۱۱
۷
Russell Westbrook
Cancelled
۰۹:۳۰
LeBron James
۱۱
۲
Bradley Beal
Finished
۰۹:۴۰
Kobe Bryant
۱۱
۳
Luka Doncic
Finished
۰۹:۵۰
Kawhi Leonard
۱۱
۵
Michael Jordan
Finished
۱۰:۰۰
Russell Westbrook
۳
۱۱
James Harden
Finished
۱۰:۱۰
Damian Lillard
۱۱
۸
Bradley Beal
Finished
۱۰:۲۰
LeBron James
۸
۱۱
Kobe Bryant
Finished
۱۰:۳۰
Luka Doncic
۶
۱۱
Michael Jordan
Finished
۱۰:۴۰
Kawhi Leonard
۱۱
۵
Russell Westbrook
Finished
۱۰:۵۰
Bradley Beal
۷
۱۱
Tracy McGrady
Finished
۱۱:۰۰
LeBron James
۱۱
۵
James Harden
Finished
۱۱:۱۰
Michael Jordan
۱۱
۶
Kobe Bryant
Finished
۱۱:۲۰
Luka Doncic
۹
۱۱
Damian Lillard
Finished
۱۱:۳۰
Russell Westbrook
۱۱
۶
Bradley Beal
Finished
۱۱:۴۰
James Harden
۴
۱۱
LeBron James
Finished
۱۱:۵۰
Tracy McGrady
۹
۱۱
Kawhi Leonard
Finished
۱۲:۰۰
Kobe Bryant
۱۱
۷
Damian Lillard
Finished
۱۲:۱۰
Bradley Beal
۱۱
۵
Russell Westbrook
Finished
۱۲:۲۰
LeBron James
۹
۱۱
Michael Jordan
Finished
۱۲:۳۰
Luka Doncic
۱۱
۶
James Harden
Finished
۱۲:۴۰
Kawhi Leonard
۱۱
۶
Damian Lillard
Cancelled
۱۲:۵۰
Russell Westbrook
۱
۱۱
Kobe Bryant
Cancelled
۱۳:۰۰
Michael Jordan
۱۱
۳
Bradley Beal
Finished
۱۳:۱۰
Tracy McGrady
۱۱
۹
Luka Doncic
Finished
۱۳:۲۰
LeBron James
۱۱
۸
Damian Lillard
Finished
۱۳:۳۰
Kawhi Leonard
۱۱
۷
Kobe Bryant
Finished
۱۳:۴۰
James Harden
۷
۱۱
Michael Jordan
Finished
۱۳:۵۰
Bradley Beal
۱۰
۱۲
Tracy McGrady
Cancelled
۱۴:۰۰
Russell Westbrook
۱۱
۹
Damian Lillard
Finished
۱۴:۱۰
LeBron James
۱۱
۵
Luka Doncic
Cancelled
۱۴:۲۰
Michael Jordan
۱۱
۷
Kobe Bryant
Finished
۱۴:۳۰
Tracy McGrady
۴
۱۱
Kawhi Leonard
Finished
۱۴:۴۰
Russell Westbrook
۱۲
۱۴
James Harden
Finished
۱۴:۵۰
Luka Doncic
۱۱
۹
Damian Lillard
Finished
۱۵:۰۰
Kobe Bryant
۱۰
۶
Bradley Beal
Finished
۱۵:۱۰
Tracy McGrady
۳
۱۲
Michael Jordan
Finished
۱۵:۲۰
Russell Westbrook
۴
۱۱
Kawhi Leonard
Finished
۱۵:۳۰
LeBron James
۱۱
۵
James Harden
Finished
۱۵:۴۰
Luka Doncic
۱۲
۱۰
Kobe Bryant
Finished
۱۵:۵۰
Damian Lillard
۱۱
۸
Michael Jordan
Cancelled
۱۶:۰۰
Kawhi Leonard
۱۱
۳
Bradley Beal
Finished
۱۶:۱۰
James Harden
۱۱
۷
Tracy McGrady
Finished
۱۶:۲۰
Kobe Bryant
۱۲
۶
Luka Doncic
Finished
۱۶:۳۰
Russell Westbrook
۶
۱۱
Michael Jordan
Finished
۱۶:۴۰
LeBron James
۱۱
۶
Bradley Beal
Finished
۱۶:۵۰
Tracy McGrady
۱۱
۹
Damian Lillard
Finished
۱۷:۰۰
Kobe Bryant
۱۱
۳
Luka Doncic
Finished
۱۷:۱۰
Michael Jordan
۱۱
۳
Russell Westbrook
Finished
۱۷:۲۰
Bradley Beal
۲
۱۱
LeBron James
Finished
۱۷:۳۰
James Harden
۱۲
۱۰
Tracy McGrady
Finished
۱۷:۴۰
Kawhi Leonard
۱۱
۴
Damian Lillard
Finished
۱۷:۵۰
Russell Westbrook
۲
۱۱
Michael Jordan
Finished
۱۸:۰۰
Luka Doncic
۲
۱۱
LeBron James
Finished
۱۸:۱۰
Bradley Beal
۴
۱۱
Tracy McGrady
Cancelled
۱۸:۲۰
James Harden
۴
۱۲
Kobe Bryant
Finished
۱۸:۳۰
Kawhi Leonard
۱۱
۲
Russell Westbrook
Finished
۱۸:۴۰
Luka Doncic
۳
۱۱
Michael Jordan
Finished
۱۸:۵۰
LeBron James
۱۱
۷
Damian Lillard
Finished
۱۹:۰۰
Bradley Beal
۷
۱۱
James Harden
Finished
۱۹:۱۰
Kawhi Leonard
۱۱
۳
Kobe Bryant
Finished
۱۹:۲۰
Michael Jordan
۱۴
۱۱
Luka Doncic
Cancelled
۱۹:۳۰
LeBron James
۱۱
۷
Tracy McGrady
Finished
۱۹:۴۰
James Harden
۱۱
۵
Russell Westbrook
Finished
۱۹:۵۰
Kobe Bryant
۱۱
۶
Damian Lillard
Finished
۲۰:۰۰
Michael Jordan
۱۱
۲
Bradley Beal
Finished
۲۰:۱۰
Kawhi Leonard
۷
۱۱
LeBron James
Finished
۲۰:۲۰
James Harden
۱۱
۷
Luka Doncic
Finished
۲۰:۳۰
Tracy McGrady
۱۱
۹
Russell Westbrook
Finished
۲۰:۴۰
Kobe Bryant
۱۱
۴
Bradley Beal
Finished
۲۰:۵۰
Michael Jordan
۱۱
۴
LeBron James
Finished
۲۱:۰۰
Kawhi Leonard
۱۱
۳
Damian Lillard
Finished
۲۱:۱۰
James Harden
۶
۱۱
Tracy McGrady
Finished
۲۱:۲۰
Kobe Bryant
۱۱
۶
Russell Westbrook
Finished
۲۱:۳۰
Bradley Beal
۱
۱۱
LeBron James
Finished
۲۱:۴۰
Michael Jordan
۱۱
۵
Damian Lillard
Cancelled
۲۱:۵۰
Tracy McGrady
۱۱
۹
James Harden
Finished
۲۲:۰۰
Luka Doncic
۱۱
۸
Kobe Bryant
Finished
۲۲:۱۰
Russell Westbrook
۲
۱۱
Kawhi Leonard
Finished
۲۲:۲۰
Damian Lillard
۵
۱۱
LeBron James
Finished
۲۲:۳۰
Michael Jordan
۹
۱۱
James Harden
Finished
۲۲:۴۰
Kobe Bryant
۱۱
۹
Luka Doncic
Finished
۲۲:۵۰
Russell Westbrook
۱۱
۱۳
Tracy McGrady
Finished
۲۳:۰۰
LeBron James
۱۱
۲
Bradley Beal
Finished
۲۳:۱۰
James Harden
۱۱
۵
Damian Lillard
Finished
۲۳:۲۰
Michael Jordan
۱۱
۴
Kobe Bryant
Finished
۲۳:۳۰
Tracy McGrady
۸
۱۱
Russell Westbrook
Finished
۲۳:۴۰
Bradley Beal
۵
۱۱
Luka Doncic
Finished
۲۳:۵۰
World
NBA 2K22 Cyber Euro League
Baskonia (Cyber)
۶۸
۷۶
Olympiacos SFP Pireus (cyber)
Finished
۰۰:۰۵
Crvena Zvezda (cyber)
۸۳
۷۷
Zenit (Cyber)
Finished
۰۰:۳۵
Bayern Munich (Cyber)
۵۷
۸۴
Anadolu Efes (cyber)
Finished
۰۱:۰۵
Maccabi (cyber)
۷۳
۶۸
Monaco (cyber)
Finished
۰۱:۳۵
Barcelona (Cyber)
۷۳
۷۲
Baskonia (Cyber)
Finished
۰۲:۰۵
Zenit (Cyber)
۵۹
۷۶
Real Madrid (cyber)
Finished
۰۲:۳۵
Olimpia (cyber)
۶۲
۷۰
Maccabi (cyber)
Finished
۰۳:۰۵
Anadolu Efes (cyber)
۷۸
۵۷
Bayern Munich (Cyber)
Finished
۰۳:۳۵
CSKA (cyber)
۹۵
۶۷
Monaco (cyber)
Finished
۰۴:۰۵
Barcelona (Cyber)
۵۳
۷۵
Zenit (Cyber)
Finished
۰۴:۳۵
Olimpia (cyber)
۷۴
۶۴
Anadolu Efes (cyber)
Finished
۰۵:۰۵
Baskonia (Cyber)
۶۱
۶۷
CSKA (cyber)
Finished
۰۵:۳۵
Bayern Munich (Cyber)
۶۳
۷۵
Maccabi (cyber)
Finished
۰۶:۰۵
Barcelona (Cyber)
۶۲
۷۰
Olimpia (cyber)
Finished
۰۶:۳۵
Monaco (cyber)
۶۴
۸۵
Anadolu Efes (cyber)
Finished
۰۷:۰۵
Crvena Zvezda (cyber)
۶۷
۶۰
Real Madrid (cyber)
Finished
۰۷:۳۵
Zenit (Cyber)
۷۱
۶۶
Maccabi (cyber)
Finished
۰۸:۰۵
CSKA (cyber)
۷۹
۶۷
Olimpia (cyber)
Finished
۰۸:۳۵
Real Madrid (cyber)
۸۴
۷۸
Crvena Zvezda (cyber)
Finished
۰۹:۰۵
Anadolu Efes (cyber)
۶۰
۷۴
Baskonia (Cyber)
Finished
۰۹:۳۵
Olimpia (cyber)
۶۸
۸۳
CSKA (cyber)
Finished
۱۰:۰۵
Crvena Zvezda (cyber)
۶۹
۵۹
Zenit (Cyber)
Finished
۱۰:۳۵
Baskonia (Cyber)
۴۳
۷۱
Monaco (cyber)
Finished
۱۱:۰۵
Real Madrid (cyber)
۵۹
۶۷
Barcelona (Cyber)
Finished
۱۱:۳۵
Zenit (Cyber)
۴۹
۸۲
Crvena Zvezda (cyber)
Finished
۱۲:۰۵
CSKA (cyber)
۷۵
۷۰
Anadolu Efes (cyber)
Finished
۱۲:۳۵
Olympiacos SFP Pireus (cyber)
۷۵
۷۶
Baskonia (Cyber)
Finished
۱۳:۰۵
Maccabi (cyber)
۴۴
۶۵
Monaco (cyber)
Finished
۱۳:۳۵
Barcelona (Cyber)
۸۲
۶۲
Real Madrid (cyber)
Finished
۱۴:۰۵
Olimpia (cyber)
۷۱
۶۲
Bayern Munich (Cyber)
Finished
۱۴:۳۵
Monaco (cyber)
۷۱
۷۸
Maccabi (cyber)
Finished
۱۵:۰۵
Crvena Zvezda (cyber)
۶۷
۶۴
Barcelona (Cyber)
Finished
۱۵:۳۵
CSKA (cyber)
۶۴
۵۹
Olympiacos SFP Pireus (cyber)
Finished
۱۶:۰۵
Anadolu Efes (cyber)
۶۵
۵۳
Bayern Munich (Cyber)
Finished
۱۶:۳۵
Monaco (cyber)
۸۷
۷۹
Olimpia (cyber)
Finished
۱۷:۰۵
Crvena Zvezda (cyber)
۶۷
۵۹
Maccabi (cyber)
Finished
۱۷:۳۵
Real Madrid (cyber)
۷۱
۵۳
Baskonia (Cyber)
Finished
۱۸:۰۵
Bayern Munich (Cyber)
۶۰
۶۵
Zenit (Cyber)
Finished
۱۸:۳۵
Olympiacos SFP Pireus (cyber)
۷۶
۶۸
Barcelona (Cyber)
Finished
۱۹:۰۵
Olimpia (cyber)
۴۷
۶۹
Crvena Zvezda (cyber)
Finished
۱۹:۳۵
Anadolu Efes (cyber)
۶۴
۷۲
Real Madrid (cyber)
Finished
۲۰:۰۵
Bayern Munich (Cyber)
۵۰
۶۷
Monaco (cyber)
Finished
۲۰:۳۵
Baskonia (Cyber)
۶۸
۹۹
Barcelona (Cyber)
Finished
۲۱:۰۵
Real Madrid (cyber)
۷۱
۶۴
Zenit (Cyber)
Finished
۲۱:۳۵
Anadolu Efes (cyber)
۷۰
۵۷
Olympiacos SFP Pireus (cyber)
Finished
۲۲:۰۵
Olimpia (cyber)
۷۳
۵۳
Maccabi (cyber)
Finished
۲۲:۳۵
Zenit (Cyber)
۷۵
۵۸
Bayern Munich (Cyber)
Finished
۲۳:۰۵
Olympiacos SFP Pireus (cyber)
۶۳
۷۴
Barcelona (Cyber)
Finished
۲۳:۳۵
World
NBA 2K23 Cyber League
Miami Heat (Cyber)
۹۹
۱۱۱
Phoenix Suns (Cyber)
Finished
۰۰:۳۰
Utah Jazz (Cyber)
۸۴
۱۰۶
Golden State Warriors (Cyber)
Finished
۰۱:۱۰
Dallas Mavericks (Cyber)
۷۹
۱۱۸
Los Angeles Lakers (Cyber)
Finished
۰۱:۵۰
Milwaukee Bucks (Cyber)
۹۸
۱۰۴
Philadelphia 76ers (Cyber)
Finished
۰۲:۳۰
Denver Nuggets (Cyber)
۹۷
۱۰۵
Memphis Grizzlies (Cyber)
Finished
۰۳:۱۰
Cleveland Cavaliers (Cyber)
۸۵
۹۷
Boston Celtics (Cyber)
Finished
۰۳:۵۰
Minnesota Timberwolves (Cyber)
۱۱۹
۱۱۲
Golden State Warriors (Cyber)
Finished
۰۴:۳۰
Miami Heat (Cyber)
۹۴
۹۶
Chicago Bulls (Cyber)
Finished
۰۵:۱۰
Toronto Raptors (Cyber)
۱۰۲
۱۱۲
Philadelphia 76ers (Cyber)
Finished
۰۵:۵۰
Memphis Grizzlies (Cyber)
۹۸
۸۵
Los Angeles Lakers (Cyber)
Finished
۰۶:۳۰
Milwaukee Bucks (Cyber)
۱۱۲
۹۱
Brooklyn Nets (Cyber)
Finished
۰۷:۱۰
Philadelphia 76ers (Cyber)
۱۰۷
۹۸
Miami Heat (Cyber)
Finished
۰۷:۵۰
Dallas Mavericks (Cyber)
۱۱۱
۱۰۴
Golden State Warriors (Cyber)
Finished
۰۸:۳۰
Atlanta Hawks (Cyber)
۱۰۵
۱۱۴
Boston Celtics (Cyber)
Finished
۰۹:۱۰
Chicago Bulls (Cyber)
۱۰۰
۹۶
Milwaukee Bucks (Cyber)
Finished
۰۹:۵۰
Cleveland Cavaliers (Cyber)
۱۰۴
۷۵
Toronto Raptors (Cyber)
Finished
۱۰:۳۰
Boston Celtics (Cyber)
۱۰۹
۸۰
Atlanta Hawks (Cyber)
Finished
۱۱:۱۰
Utah Jazz (Cyber)
۸۸
۱۰۹
Phoenix Suns (Cyber)
Finished
۱۱:۵۰
Miami Heat (Cyber)
۹۷
۱۰۰
Cleveland Cavaliers (Cyber)
Finished
۱۲:۳۰
Minnesota Timberwolves (Cyber)
۸۸
۹۸
Denver Nuggets (Cyber)
Finished
۱۳:۱۰
Dallas Mavericks (Cyber)
۷۷
۱۱۴
Milwaukee Bucks (Cyber)
Finished
۱۳:۵۰
Boston Celtics (Cyber)
۱۰۱
۹۷
Brooklyn Nets (Cyber)
Finished
۱۴:۳۰
Denver Nuggets (Cyber)
۱۱۴
۸۶
Utah Jazz (Cyber)
Finished
۱۵:۱۰
Phoenix Suns (Cyber)
۹۷
۱۱۹
Minnesota Timberwolves (Cyber)
Finished
۱۵:۵۰
Brooklyn Nets (Cyber)
۱۱۱
۱۰۵
Miami Heat (Cyber)
Finished
۱۶:۳۰
Toronto Raptors (Cyber)
۹۰
۹۷
Cleveland Cavaliers (Cyber)
Finished
۱۷:۱۰
Golden State Warriors (Cyber)
۱۱۶
۱۰۷
Dallas Mavericks (Cyber)
Finished
۱۷:۵۰
Miami Heat (Cyber)
۹۰
۱۱۷
Boston Celtics (Cyber)
Finished
۱۸:۳۰
Utah Jazz (Cyber)
۸۲
۱۲۰
Memphis Grizzlies (Cyber)
Finished
۱۹:۱۰
Philadelphia 76ers (Cyber)
۱۱۰
۱۰۸
Phoenix Suns (Cyber)
Finished
۱۹:۵۰
Chicago Bulls (Cyber)
۱۰۵
۸۸
Toronto Raptors (Cyber)
Finished
۲۰:۳۰
Golden State Warriors (Cyber)
۱۰۶
۱۱۳
Minnesota Timberwolves (Cyber)
Finished
۲۱:۱۰
Boston Celtics (Cyber)
۱۰۸
۹۴
Cleveland Cavaliers (Cyber)
Finished
۲۱:۵۰
Miami Heat (Cyber)
۱۱۵
۱۰۸
Philadelphia 76ers (Cyber)
Finished
۲۲:۳۰
Memphis Grizzlies (Cyber)
۱۰۵
۸۶
Los Angeles Lakers (Cyber)
Finished
۲۳:۱۰
Cleveland Cavaliers (Cyber)
۹۰
۱۲۲
Brooklyn Nets (Cyber)
Finished
۲۳:۵۰
World
NBA 2K23 Cyber Championship
Washington Wizards (Cyber)
۱۰۰
۹۵
Portland Trail Blazers (Cyber)
Finished
۱۱:۰۰
Houston Rockets (Cyber)
۸۸
۹۱
Sacramento Kings (Cyber)
Finished
۱۱:۰۰
Sacramento Kings (Cyber)
۷۹
۹۵
Houston Rockets (Cyber)
Finished
۱۴:۳۲
 
فرم پیش بینی
برای پیش بینی، ضریب بازی مورد نظر خود را انتخاب کنید